Gas Phase Filtration

Gas Phase Filtration มีหน้าที่บำบัดแก๊ส กลิ่น สารเคมีที่เกิดขึ้นในอากาศ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ ช่วยการกรองกลิ่น, กรองก๊าซ, บำบัดกลิ่น, Activated carbon, Carbon filter, กำจัดกลิ่นโรงงาน, กำจัดกลิ่นอุตสาหกรรม, กำจัดกลิ่นแก๊ส, กำจัดกลิ่นเหม็นในโรงงาน, Gas Phase Filtration