Knowledges

เชื้อรา 🦠 บนแผ่นกรองอากาศ Air filter

เชื้อรา 🦠 บนแผ่นกรองอากาศ แผ่นกรองอากาศ (Air filter) ที่มีคุณภาพควรได้รับการเปลี่ยนตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากทิ้งไว้นานแผ่นกรองอากาศที่ผ่านการใช้งานมานานจะมีสภาพเหมือนในรูปเป็นที่สะสมของฝุ่น ทั้งแบคทีเรีย และเชื้อรา ฯลฯ เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ 🤧 รวมถึงโรคแทรกซ้อนต่างที่ทำให้ร่างกายของเราสุดโทรมได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการให้แผ่นกรองอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศมากที่สุดโดยแบ่งเป็นแผ่นกรองอากาศ (Air filter) 3 ชั้น ด้วยกัน Pre-Filter แผ่นกรองอากาศชั้นต้น ที่สามารถกรองฝุ่นหยาบทั่วไป เส้นผม ฝุ่นขนาดใหญ่

อ่านต่อ ...
“HEPA Fan Filter Unit” ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้จริง

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา HEPA filter เป็นเพียงอุปกรณ์เดียวที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น ASHRAE, CDC, WHO ว่ามีความสามารถการดักจับเชื้อไวรัสในอากาศได้จริง จึงมีการนำ HEPA filter ไปประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย การใช้งานที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการนำ HEPA filter ประกอบร่วมกับพัดลมระบายอากาศให้เป็นชุดอุปกรณ์กรองอากาศสำเร็จรูป พร้อมใช้งานที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “HEPA Fan Filter Unit” อุปกรณ์ชนิดนี้มีขนาดต่างๆ กัน

อ่านต่อ ...
Filter’s Application in Hospital & Healthcare

เหตุใดจึงต้องใช้อากาศบริสุทธิ์ในสถานพยาบาล เพื่อปกป้องผู้ป่วย แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อม งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าการติดเชื้อในอากาศเป็นไปได้เมื่อมีการไอ / จามและเกิดเป็นละอองฝอย ในขณะที่ละอองฝอยติดเชื้อที่ปล่อยลอยออกมาจากพาหะคนแรก(primary host) จะหดตัวอย่างรวดเร็วจนลดขนาดกลายเป็นนิวเคลียสและยังคงลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลาหลายชั่วโมง อีกทั้งสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางไกล เมื่อเจอพาหะคนถัดไป ( hydrated secondary host)  พวกมันจะระเหยน้ำและสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ต่อไป การทดสอบก่อนหน้านี้ดำเนินการโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาซึ่งต่อมาได้จำลองแบบโดย AAF ในห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีววิทยาของเราที่ Clean AIR Center แสดงให้เห็นว่าการกรองอากาศช่วยลดปริมาณฝุ่นรวมถึงอนุภาคของไวรัสด้วย Air

อ่านต่อ ...
New Normal from COVID-19

ในช่วงปลายปี 2562 โลกได้พบกับการระบาดของเชื้อโรคแพร่กระจายได้ทางอากาศในชื่อว่า COVID-19 มีการแพร่กระจายออกไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถวบคุมคาดเดาการแพร่ระบาดหรือผลิตวัคซีนออกป้องกันเชื้อ COVID-19 ชนิดนี้ได้ การแพร่ระบาดครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกในวงกว้างจนกลายเป็นสงครามที่คนทั้งโลกต้องตื่นตัวและร่วมกันต่อสู้   ปัจจุบันยังไม่มีองค์กรใดออกมาให้การรับรองว่าสามารถคาดเดาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดนี้ได้ เมื่อมองไปถึงความปลอดภัยของการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านสุขอนามัยและวิถีชีวิต ป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคอุบัติใหม่ทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมออย่างไม่อาจคาดเดาได้ โดยเรียกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครั้งนี้ว่า “New Normal” ASHRAE องค์กรระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบ HVAC&R เพื่อการพัฒนาโลกที่ยั่งยืน ได้ออกมาพูดถึงการแพร่ระบาดครั้งนี้ว่าระบบปรับอากาศและระบายอากาศถือเป็นหัวใจหลักของการควบคุมการแพร่เชื้อทางอากาศ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 และเชื้อโรคอุบัติใหม่ทางอากาศชนิดอื่นในอนาคตนั้น

อ่านต่อ ...
การจัดแบ่งประเภทห้องสะอาดในอุตสาหกรรมการผลิตยาปราศจากเชื้อ (Sterile medicine products)

ยาปราศจากเชื้อนั้นจำเป็นต้องปราศจากเชื้อจุลชีพ สารก่อไข้และอนุภาคปนเปื้อน ทำให้สถานที่ผลิตยาปราศจากเชื้อมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การผลิตยาปราศจากเชื้อจึงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีข้อกำหนดเพิ่มเติมมากกว่าการผลิตยาในรูปแบบอื่น นอกจากแต่ละขั้นตอนในการผลิตจะต้องสอดคล้องกับระดับความสะอาดของห้องสะอาดแล้ว ยังมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อม การไหลอากาศ บริเวณข้างเคียงและการทำความสะอาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ (a)   ตามมาตรฐาน EU CGMP (European Union Current Good Manufacturing Practice) ห้องสะอาดมีการแบ่งระดับบริเวณผลิตยาปราศจากเชื้อออกเป็น 4 ระดับตามตารางด้านล่าง

อ่านต่อ ...
ส่วนประกอบของแผ่นกรองอากาศขั้นต้นและขั้นกลาง

PRE AND MEDIUM FILTER’S CONSTRUCTION: ส่วนประกอบของแผ่นกรองอากาศขั้นต้นและขั้นกลาง PRE FILTER (แผ่นกรองอากาศขั้นต้น) TYPE OF PRE FILTER (จำแนกตามประเภทโครงสร้าง) 1. PANEL FILTER : แผ่นกรองอากาศแบบแผ่นเรียบ ส่วนประกอบของแผ่นกรองอากาศ: • MEDIA : เนื้อกรอง มีทั้งที่เป็นชนิดเส้นใยแก้ว,

อ่านต่อ ...
คู่มือการใช้งานและเก็บรักษาแผ่นกรองอากาศ (USER GUIDE OF AIR FILTER)

คู่มือการใช้งานและเก็บรักษาแผ่นกรองอากาศ วิธีการใช้งานทั่วไป 1. การติดตั้งแผ่นกรองอากาศ 1.1 ตรวจสอบสภาพแผ่นกรองอากาศให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ได้แก่     • โครงสร้างเฟรมแผ่นกรองอากาศต้องไม่มีการหักงอหรือชำรุด     • เนื้อกรองต้องยึดติดกับเฟรมอย่างแน่นหนาและไม่มีรอยการฉีกขาดหรือการชำรุดนอกจากนี้ต้องมียังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน     • ปะเก็นต้องยึดติดกับตัวเฟรมอย่างแน่นหนาไม่หลุดออกจากตัวเฟรม และคุณภาพของปะเก็นต้อง อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 1.2 ปิดเครื่องส่งลมเย็นก่อนทำการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ 1.3 ถอดรื้อแผ่นกรองอากาศเดิมออกและทำความสะอาดตัว Housing ที่ติดตั้ง 1.4

อ่านต่อ ...
Underwriters Laboratories (UL) เป็นองค์กรทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มาตรฐาน UL900

Underwriters Laboratories (UL) เป็นองค์กรทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีห้องทดลองมากกว่า 46 แห่งและศูนย์ทดสอบมากกว่า 200 ศูนย์ใน 70 ประเทศทั่วโลก UL มีมาตรฐานถึง 750 มาตรฐานที่ครอบคลุมสำหรับผลิตภัณฑ์ 18 ล้านชนิด โดยเครื่องหมาย UL จะการันตีเรื่องความปลอดภัยเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ “UL900 เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงข้อกำหนดความปลอดภัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแผ่นกรองอากาศ” โดยจะระบุความสามารถในการติดไฟและควันไฟที่เกิดขึ้นสำหรับแผ่นกรองอากาศแบบใช้แล้วทิ้งและแบบล้างน้ำได้ โดยทดสอบกับแผ่นกรองที่สะอาดหรือแผ่นกรองใหม่

อ่านต่อ ...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก