New Normal from COVID-19

ในช่วงปลายปี 2562 โลกได้พบกับการระบาดของเชื้อโรคแพร่กระจายได้ทางอากาศในชื่อว่า COVID-19 มีการแพร่กระจายออกไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถวบคุมคาดเดาการแพร่ระบาดหรือผลิตวัคซีนออกป้องกันเชื้อ COVID-19 ชนิดนี้ได้ การแพร่ระบาดครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกในวงกว้างจนกลายเป็นสงครามที่คนทั้งโลกต้องตื่นตัวและร่วมกันต่อสู้

 

ปัจจุบันยังไม่มีองค์กรใดออกมาให้การรับรองว่าสามารถคาดเดาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดนี้ได้ เมื่อมองไปถึงความปลอดภัยของการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านสุขอนามัยและวิถีชีวิต ป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคอุบัติใหม่ทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมออย่างไม่อาจคาดเดาได้ โดยเรียกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครั้งนี้ว่า “New Normal”

ASHRAE องค์กรระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบ HVAC&R เพื่อการพัฒนาโลกที่ยั่งยืน ได้ออกมาพูดถึงการแพร่ระบาดครั้งนี้ว่าระบบปรับอากาศและระบายอากาศถือเป็นหัวใจหลักของการควบคุมการแพร่เชื้อทางอากาศ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 และเชื้อโรคอุบัติใหม่ทางอากาศชนิดอื่นในอนาคตนั้น ASHRAE ได้ให้แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบปรับอากาศระบายอากาศตามวิถีใหม่ เรียกว่า “New Normal IAQ Requirement” โดยกำหนดให้มี 4 แนวทางหลักดังนี้

  1. Increase outdoor air ventilation – เพิ่มปริมาณอากาศสะอาดจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร
  2. Improve filter class to MERV 13 or higher – ปรับปรุงระบบการกรองอากาศโดยให้มีการใช้แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพ MERV13 หรือสูงกว่า ในระบบปรับอากาศ
  3. Keep the system running longer hours (24/7 if possible) – เปิดทำงานระบบปรับอากาศที่มีการกรองอากาศตามข้อแนะนำในระยะเวลาที่นานขึ้น (24ชั่วโมง / 7วัน หากเป็นไปได้)
  4. Add air cleaner with HEPA filter – ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่มี HEPA filter ที่ได้มาตรฐานเพิ่มเข้าไปในระบบ

 

New Normal สำหรับระบบปรับอากาศระบายอากาศนี้จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนำไปปฎิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจให้คนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้อย่างปกติตามวิถีใหม่ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด สถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ โรงเรียน ธนาคาร ร้านอาหาร ห้องสมุด สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ออฟฟิศสำนักงาน รถและสถานีขนส่งสาธารณะ สนามบิน ฟิตเนส คลีนิคเสริมความงาน คลีนิคทันตกรรม ฯลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงระบบอย่างเร่งด่วนเป็นอันดับแรก