Filter Media Pads & Rolls

Filter Media Pads & Rolls
เนื้อมีเดียสำหรับใส่แผ่นกรองอากาศขั้นต้น (Pre-Filters) มีหน้าที่ดักจับฝุ่นขนาดใหญ่ก่อนจะผ่านเข้าสู่แผ่นกรองชั้นถัดไปที่ละเอียดขึ้น สามารถช่วยทำให้อากาศภายในห้องของคุณดีขึ้นได้

แผ่นกรองอากาศขั้นต้น (Pre-Filter) จะมีลักษณะเป็นแผ่น เป็นม้วน หรือเป็นแบบ Aluminium ติดตั้งไว้เพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศขั้นที่สอง (Secondary Filters) และแผ่นกรองขั้นสุดท้าย (Final Filters) หรือช่วยลดปริมาณฝุ่นป้องกันไม่ให้คอยล์ตัน