จัดพิธีทำบุญขึ้นโกดัง AAF ใหม่

จัดพิธีทำบุญขึ้นโกดัง AAF ใหม่

AAF จัดพิธีทำบุญขึ้นโกดังใหม่           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้พิธีจัดทำบุญขึ้นโกดังใหม่ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์และจัดทำบุญเลี้ยงพระจำนวน 9 รูป เข้าเจริญพระพุทธมนต์ ณ โครงการสหไทย ซึ่ง โกดัง AAF ตั้งอยู่ที่โครงการสหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 88/29  หมู่ 23 บางพลีใหญ่

อ่านต่อ ...

AAF เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2563

AAF เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนา ACAT ในหัวข้อเรื่อง “Covid-19 กับการเลือกใช้เทคโนโลยีการกำจัดเชื้อในอากาศ” ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพ ลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าแผ่นกรองอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ ที่สามารถช่วยดักจับไวรัส

อ่านต่อ ...

CSR ร่วมกันปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ

AAF ได้จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ ในปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการ “ร่วมกันปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ” เพื่อมอบให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพระคุณจันทบุรี ซึ่งสถานสงเคราะห์บ้านเด็กพระคุณ รับอุปการะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV ประสบปัญหาขาดที่พักพิงหรือถูกทอดทิ้ง เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กติดเชื้อ HIV และเสียชีวิตลง

อ่านต่อ ...

AAF เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2563

AAF เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนา ACAT ในหัวข้อเรื่อง “สรุปการออกแบบ ติดตั้งแอร์ สู้ COVID-19” ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพ

อ่านต่อ ...