AAF Thailand ได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนา ACAT ครั้งที่ 3 การออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการสมัยใหม่

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมออกบูธงานสัมมนา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการสมัยใหม่” ที่สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น  ขอบคุณที่ลูกไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรานะคะ