AAF International (Thailand) ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการณ์ภายใต้หัวข้อ “ People-Centered Management (PCM)” ให้แก่พนักงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ. โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง  ที่ผ่านมา บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการณ์ให้แก่พนักงานภายใต้หัวข้อ  “ People-Centered Management (PCM)” และงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ Mr. Benny Liow Woon Khin (Executive Director ของ OYL, AAF) , Mr. Smith Yong (HR Manager, AAF Malaysia) และ คุณนิรัญ ชยางศุ (Managing Director, AAF Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กร, รูปแบบการทำงานที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Daikin ถือเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องเข้าใจ ยึดถือ และเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานเพื่อไปในทิศทางเดียวกัน   โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์ มุขยวงศา (Director & General Manager Administrative Division) และ Mr. Isao Nagara (General Manager Asean Oceania HR Support Group) จากบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้แก่พนักงาน และมีกิจกรรม Workshop ให้พนักงานได้ร่วมกันทำอีกด้วยค่ะ