AAF เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2561

AAF เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติถ่ายรูปร่วมกับนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย … คุณจักรพันธ์ ภวังค์คะรัตน์ ในงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2561 หัวข้อเรื่อง “Update เทคโนโลยีพัดลมเพื่อการประหยัดพลังงานใน Air handing unit และ Ventilating fan” พร้อมยังได้ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Air Filter AAF ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากแขกผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก…

AAF : Bringing clean air to life.

✅ จำหน่ายแผ่นกรองอากาศพร้อมบริการครบวงจรด้วยทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์

สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Tel : 02-348-3870-4
E-mail : sales@aafthailand.com   /   Line : aafthailand
Website : www.aafthailand.com   /  facebook : AAFThailand