AAF สู้ภัยโควิด บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

     AAF #ร่วมสู้ภัยโควิด สนับสนุน “เครื่องช่วยหายใจ” ขอเชิญลูกค้าทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาค โดยยอดขายทุกๆ 2% จะนำเงินไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ได้แก่โรงพยาบาลต่างจังหวัด จะบริจาคเป็นเครื่องช่วยหายใจรุ่น High Flow Oxygen
     ด้วยสถานการณ์การระบาดโควิดอย่างหนักระลอกใหม่นี้ จึงทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และอีกทั้งยังมีผู้ป่วยอาการหนักที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ “เครื่องช่วยหายใจ” เพื่อลดอัตราการสูญเสียให้กับผู้ติดเชื้อ
     จึงอยากเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมสู้ภัยโควิด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแผ่นกรอง Air filter, Pre-Filter, Medium Filter, Hepa Filter, Gas-Phase Filter, เครื่องฟอกอากาศ หรือตู้ Fan Filter Unit ฯลฯ การสั่งซื้อของลูกค้าทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งการบริจาคเครื่องช่วยหายใจ เริ่มนับยอดขายตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2564