ไวรัสในกลุ่ม Coronavirus สามารถถูกดักจับไว้ด้วยแผ่นกรองอากาศหรือไม่

AAF ได้จำลองการทดสอบขึ้นในห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีววิทยาของเราที่ Clean AIR Center โดยทดลองนำเชื้อ Porcine Epidemic Diarrhea virus (PED) มาทำการทดสอบประสิทธิภาพในการกรอง ทั้งนี้เพราะเชื้อโรคตัวนี้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์เดียวกันกับ SARS-CoV-2 หรือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายในเฉียบพลันรุนแรง อีกทั้งยังมีขนาดอนุภาคของไวรัสที่ใกล้เคียงกัน และมีพฤติกรรมการลอยตัวในอากาศที่คล้ายกัน หลังการทดสอบพบว่าประสิทธิภาพในการกรองไวรัสนั้นมากกว่า 98% ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคอื่นๆ

CDC และ WHO ได้แนะนำว่าระบบปรับอากาศควรติดตั้งแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพอย่างต่ำที่เกรด M14 หรือมากกว่าเพื่อทำการกรองอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรค สินค้ากลุ่ม VariCel และ BioCel ของเราสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขาย AAF Thailand เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศที่อยู่รอบตัวคุณให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อทางอากาศ