มาตรฐาน ISO 14644-1

เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม Life Science และ Microelectronic

มาตรฐานนี้แบ่งคลาสคลีนรูมโดยกำหนดความสะอาดของอากาศโดยพิจารณาจากปริมาณของฝุ่นที่ยอมรับได้สูงสุดต่อลูกบาศก์เมตร

คลาสเริ่มตั้งแต่ ISO 1- ISO 9