บริษัท เอเอเอฟ ประเทศไทย จัดพิธีทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่!

บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่เอเอเอฟได้ย้ายที่ตั้งของสำนักงาน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเข้าเจริญพระพุทธมนต์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอเอเอฟ ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ 909 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 20/1-2 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.  นำทีมโดยคุณกัลยา เจริญถาวรสุข (กรรมการผู้จัดการ) บริษัทเอเอเอฟประเทศไทยเป็นประธานในงานและพนักงานเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ หลังจบพิธีทำบุญเอเอเอฟได้นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีเจิม และรดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและบริษัท ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ยอดขายปังปัง เงินทองไหลมาเทมา มีลูกค้าเยอะๆ และขอให้ครอบครัวเอเอเอฟทุกๆ คน รวมถึงลูกค้าผู้น่ารักทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานด้วยเทอญ…สาธุๆๆ