ReadyPlanet.com
Secondary / Medium Filters

sec-filter-box

แผ่นกรองอากาศขั้นที่สอง (Secondary Filters / Medium Filters)

          Secondary Filters หรือ ที่เรียกกันว่า Medium Filters เป็นแผ่นกรองอากาศขั้นที่สอง ที่สามารถช่วยกักเก็บฝุ่นที่ปนเปื้อนในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อากาศไม่สะอาด Secondary Filters สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพียงติดตั้งแผ่น Secondary Filters ในส่วนการจ่ายลมด้านหลังแผ่นกรองอากาศข้างต้น (Pre Filters) หรือก่อนหน้าแผ่นกรองอากาศขั้นสุดท้าย (Final Filters) ทำให้มีประสิทธิภาพในการช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองในขั้นสุดท้ายซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความสะอาดมากๆ ตั้งแต่ Cleanroom class 10 ถึง 100,000 และยังมีรุ่นที่เคลือบสาร Intersept เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย โดยสาร Intersept ของเราก็ด้ผ่านการรับรองโดย Environmental Protection Agency (EPA) และยังมีรุ่นที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงๆ อีกด้วย โดยจะมีให้เลือกหลายแบบดังนี้

 

Products - Secondary / Medium Filters