ReadyPlanet.com
HEPA / ULPA Cleanroom

Hepa-Ulpa-Cleanroom-Products---Helior

แผ่นกรองอากาศขั้นสุดท้าย ( Final Filters )

          Final Filters เป็นแผ่นกรองอากาศขั้นสุดท้าย ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศที่ดีเยี่ยมกว่าเดิม Final Filters เป็นแผ่นกรองขั้นสุดท้าย เป็นแผ่นกรองที่ถูกใช้ในห้องสะอาด และในสภาวะที่ต้องการความสะอาดมากเป็นพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักส์เตอร์ ผลิตยา อาหาร โรงพยาบาลหรือแม้แต่ห้องแล็ปต่างๆ Final Filters ยังสามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้อีกด้วย ซึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่าอากาศภายในห้องบริสุทธิ์ และมีความปลอดภัย Final Filter เป็นแผ่นกรองอากาศที่ผ่านการทดสอบหารอยรั่ว โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ ซึ่งทำการทดสอบโดยโรงงานผู้ผลิตจึงมีประสิทธิภาพในการกรองตั้งแต่ 99.99% โดยทดสอบที่อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน จนถึง 99.9995% ทดสอบที่อนุภาคขนาด 0.12 ไมครอน จึงเหมาะสมที่จะติดตั้งในโรงงานและสถานประกอบการของท่าน อีกทั้งยังมีให้เลือกหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานดังนี้

Products - HEPA/ULPA Filters