News & Events

                                                                                                                                 

March 22,2018 - AAF เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2561
AAF - Next Revolution 2017

September 8,2017 - AAF NEXT REVOLUTION 2017 : We Can’t Spell Success Without U

AAF ทำบุญออฟฟิศใหม่ March 15,2017 - บริษัท เอเอเอฟ ประเทศไทย ทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่!
September 19,2016 - AAF Thailand ประกาศ!! ย้ายสำนักงานและโกดังแห่งใหม่ ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
June 16,2016 - AAF Thailand : แนะนำผู้บริหารชุดใหม่
April 29,2016 - รวมพลชาว AAF Thailand พร้อมใจบริจาคโลหิตกับโครงการ แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ
September 1-3,2015 - AAF Thailand เข้าร่วมงานแสดงสินค้านิทรรศการและการประชุม “POWER-GEN ASIA 2015”
June 20,2013 - AAF Thailand จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนยีของ AAF ในกลุ่ม Power & Industrial (P&I)
May 31,2013 - AAF International (Thailand) ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการณ์ภายใต้หัวข้อ  “ People-Centered Management (PCM)” ให้แก่พนังงาน
October 10-12,2013 - AAF Thailand เข้าร่วมงาน Bangkok RHVAC 2013 หรือ งานแสดงเครื่องเย็น อุปกรณ์ทำความร้อน ระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ 2556
 October 2-4,2013 - AAF Thailand ร่วมจัดงานแสดงสินค้า Power Gen Asia และ Renewable Energy World Asia 2013

September 27,2013 - AAF Thailand ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมออกบูธในงานเปิดตัว ไดกิ้น วีอาร์วี 4” โชว์นวัตกรรม “VRT” ระบบอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิน้ำยาครั้งแรกในเมืองไทย

August 30,2013 - AAF Thailand ได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนา ACAT ครั้งที่ 3-การออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการสมัยใหม่

July 30,2013 - AAF Thailand เข้าร่วมงานเปิดตัวโรงงานใหม่ที่ AAF ประเทศมาเลเซีย

July 27,2013 - AAF Thailand ได้เข้าร่วมสนับสนุนงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องาน “2013 Thai Green Building Expo”

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.
AAF American Air Filter in Thailand